# خاستگاری

برم خواستگاری؟ نرم ؟ بابا مامان میگن . من دلم نیست حوصله مهمون بازی ندارم

ته اش اینه که میری. برو همرو بگو نه خوش میگذره بخند توی دلت ولی اگه دلت گرفتار شد جدی نگیر من از خدام بود میرفتیم یک آدمایی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 79 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.