سفر جنوب

آخه ما هر سال میریم جنوب. ما اعتقاد داریم که اگر دفاع نبود. ما نبودیم. پس میریم که بیاموزیم و تشکر کنیم از کسایی که از ناموس و جان و مال و وطن ما دفاع کردند.

                                              مطالعه ی متن اصلی این سفر

/ 0 نظر / 55 بازدید