دقت در رفتار با همسرم

اگر همیشه انسان به اطرافش توجه کنه و غرور رو کنار بذاره از همه کس و همه وقت می تونه چیز هایی یاد بگیره و خودش رو بسازه.
قصه از این قراره که من و همسرم مثل همیشه موقع اذون شد و وایسادیم نماز جماعت و من گرم ام بود و عبا ننداختم و به من طوری یاد داد که همیشه در پیشگاه خدا آماده شو و برو که من دیگه فراموش نمی کنم و همچین غفلتی ازم سر نمی زنه.
گفت امام جماعت ما هر روز شل تر میشه.
و من فهمیدم که باید زود تر وضو بگیرم و چیزی برای نمازمون کم نذارم.

/ 0 نظر / 13 بازدید