ایسم ها و حقیقت

به نظرم جواب این مساله اینه که جنود عقل که تابع فرامین خدا هستند و دستورات الهی را گوش به فرمان هستند، طبق وظیفه شان، وظیفه را درک کرده و عمل می کنند، مسلمانان پیرو نیز راه را طبق منطق و عقل و فطرت نورانی میبینند و طی طریق می کنندو عده هم که با نام جنودو لشگر جهل هستند، همواره در پی هوای نفس و مخالفت با دستورات الهی هستند، و حتی اگه بهشون بگی با روش نماز خدا رو عبادت نکنید، می کنند.
اما چون دستورات الهی ثابت هستند و تغییر نمی کنند، آنها را با هیچ روش گول زدنی نمیشه ظاهرشون را با اسلام یکی کرد و قوانین قرار داده شده در بطن همه ی اشیاء مادی اینگونه است که اونها در جنود جهل هویدا بشوند و پیروان حق در جنود عقل. بنابر حدیث جنود عقل شما رافت و رحمت و عقل و عشق را در جنود عقل می بینید و تهمت و دروغ و تسویل و حق رو باطل نشون دادن و باطل رو حق نشون دادن و نگاه سرمایه داری و فقیر کشی را در جنود جهل می بینید. و همه و همه دست به دست هم داده و رسانه های ماهواره واینترنت ضد شیعه و اسلام تبلیغ تروریسم می کنند و ایمان ها سنجیده می شه. کسی که بترسه و در برابر تبلیغات ایمانش سست بشه، و به قول معروف هنوز ایمان در قلبش وارد نشده با خجالت کشیدن اسلام رو ترک می­کنه و به سمت کفر حرکت می کنه، کسی که ایمان به خدا داشته باشه و طاغوت رو بشناسه و به طاغوت کافر بشه، از تاریکی جهل ها به سمت نورانیت عقل حرکت می کنه و نورانی میشه و برای اطرافیانش نورانیت به همراه میاره و نورانیشون می کنه. و من یکفر باالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی ...
عده واقع گرای مسلمون موحد داریم تربیت می کنیم
اصلا چرا هر فرقه ای مثل همین جمله ای که من نوشتم حق رو با خودشون می دونند.

/ 0 نظر / 12 بازدید